مقالات تربیت بدنی و علوم ورزشی

فایلهای اموزشی و کتب تربیت بدنی اموزش و پرورش

 

 

فایل های آموزشی و کتب تربیت بدنی آموزش و پرورش

فایل های آموزشی و کتب تربیت بدنی آموزش و پرورش تقدیم به معلمان محترم تربیت بدنی سراسر کشور

با تشکر از وبلاگ پژوهشکده مدیریت ورزشی جهت در اختیار گزاردن این مطالب

 

 توجه:

براي باز كردن فايلهاي كتابهاي درسي لازم است ابتدا كليد اين فايلها بر روي سيستم عامل شما نصب گردد. برنامه نصب كليد  را از اينجادانلود نماييد. پس از دانلود برنامه روي فايل نصب كليك نموده برنامه نصب از شما ميخواهد تا مواردي را مشخص كرده و تاييد نماييد. نيازي به تغيير هيچيك از موارد وجود ندارد  Next را انتخاب كنيد رمز كليد را بصورت 123456 وارد كرده و بر روي دستور Nextكليك كنيد تا تاييد نهايي نصب كليد را مشاهده كنيد. در پايان بر روي دستور Finishكليك نموده و براي مشاهده كتابها از نرم افزار Adobe Acrobat يا برنامه  Adobe Reader استفاده نماييد.

 

 


رديف    جهت دانلود فايل مورد نظر، روي عنوان آن كليك نماييد          
۱ لوح آموزشی تربیت بدنی سال اول دبستان – شماره 1
۲ لوح آموزشی تربیت بدنی سال اول دبستان – شماره 2
۳ لوح آموزشی تربیت بدنی سال اول دبستان – شماره 3
۴ لوح آموزشی تربیت بدنی سال اول دبستان – شماره 4
۵ لوح آموزشی تربیت بدنی سال اول دبستان – شماره 5
۶ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی اول دبستان – قسمت 1
۷ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی اول دبستان – قسمت 2
۸ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی اول دبستان – قسمت 3
۹ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی اول دبستان – قسمت 4
۱۰ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی اول دبستان – قسمت 5
۱۱ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی اول دبستان – قسمت 6
۱۲ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی اول دبستان – قسمت 7
۱۳ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی اول دبستان – قسمت 8
۱۴ لوح آموزشی تربیت بدنی سال دوم دبستان – شماره 1
۱۵ لوح آموزشی تربیت بدنی سال دوم دبستان – شماره 2
۱۶ لوح آموزشی تربیت بدنی سال دوم دبستان – شماره 3
۱۷ لوح آموزشی تربیت بدنی سال دوم دبستان – شماره 4
۱۸ لوح آموزشی تربیت بدنی سال دوم دبستان – شماره 5
۱۹ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی دوم دبستان – قسمت 1
۲۰ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی دوم دبستان – قسمت 2
۲۱ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی دوم دبستان – قسمت 3
۲۲ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی دوم دبستان – قسمت 4
۲۳ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی دوم دبستان – قسمت 5
۲۴ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی دوم دبستان – قسمت 6
۲۵ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی دوم دبستان – قسمت 7
۲۶ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی دوم دبستان – قسمت 8
۲۷ لوح آموزشی تربیت بدنی سال سوم دبستان – شماره 1
۲۸ لوح آموزشی تربیت بدنی سال سوم دبستان – شماره 2
۲۹ لوح آموزشی تربیت بدنی سال سوم دبستان – شماره 3
۳۰ لوح آموزشی تربیت بدنی سال سوم دبستان – شماره 4
۳۱ لوح آموزشی تربیت بدنی سال سوم دبستان – شماره 5
۳۲ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی سوم دبستان – قسمت 1
۳۳ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی سوم دبستان – قسمت 2
۳۴ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی سوم دبستان – قسمت 3
۳۵ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی سوم دبستان – قسمت 4
۳۶ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی سوم دبستان – قسمت 5
۳۷ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی سوم دبستان – قسمت 6
۳۸ لوح آموزشی تربیت بدنی سال چهارم دبستان – شماره 1
۳۹ لوح آموزشی تربیت بدنی سال چهارم دبستان – شماره 2
۴۰ لوح آموزشی تربیت بدنی سال چهارم دبستان – شماره 3
۴۱ لوح آموزشی تربیت بدنی سال چهارم دبستان – شماره 4
۴۲ لوح آموزشی تربیت بدنی سال چهارم دبستان – شماره 5
۴۳ لوح آموزشی تربیت بدنی سال چهارم دبستان – شماره 6
۴۴ لوح آموزشی تربیت بدنی سال چهارم دبستان – شماره 7
۴۵ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی چهارم دبستان – قسمت 1
۴۶ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی چهارم دبستان – قسمت 2
۴۷ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی چهارم دبستان – قسمت 3
۴۸ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی چهارم دبستان – قسمت 4
۴۹ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی چهارم دبستان – قسمت 5
۵۰ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی چهارم دبستان – قسمت 6
۵۱ لوح آموزشی تربیت بدنی سال پنجم دبستان – شماره 1
۵۲ لوح آموزشی تربیت بدنی سال پنجم دبستان – شماره 2
۵۳ لوح آموزشی تربیت بدنی سال پنجم دبستان – شماره 3
۵۴ لوح آموزشی تربیت بدنی سال پنجم دبستان – شماره 4
۵۵ لوح آموزشی تربیت بدنی سال پنجم دبستان – شماره 5
۵۶ لوح آموزشی تربیت بدنی سال پنجم دبستان – شماره 6
۵۷ لوح آموزشی تربیت بدنی سال پنجم دبستان – شماره 7
۵۸ لوح آموزشی تربیت بدنی سال پنجم دبستان – شماره 8
۵۹ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت 1
۶۰ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت 2
۶۱ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت 3
۶۲ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت 4
۶۳ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت 5
۶۴ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت 6
۶۵ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت 7
۶۶ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت 8
۶۷ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی ششم دبستان – قسمت 1
۶۸ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت 2
۶۹ کتاب معلم- راهنمای تدریس تربیت بدنی پنجم دبستان – قسمت 3
۷۰ دفتر کار معلمان تربیت بدنی متوسطه
۷۱ استانداردهاي اماكن آموزش و پرورش
۷۲  
۷۳  
۷۴


:: موضوعات مرتبط: فایلهای اموزشی و کتب تربیت بدنی اموزش و پرورش، ،
نويسنده : Vahid Riyahi & Vahideh Riyahi


صفحه قبل 1 صفحه بعد